DienQuang.png
Xã Điền Quang nằm ở phía nam của huyện Bá Thước.
- Phía đông giáp các xã Điền Lư và Điền Trung, huyện Bá Thước.
- Phía nam giáp xã Điền Hạ và Điền Thượng, huyện Bá Thước.
- Phía tây giáp xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.
- Phía bắc giáp các xã Ái Thượng và Điền Lư, huyện Bá Thước.